bakeca incontri sesso Kancelaria Radców Prawnych Piotrowski & Wrona Spółka Partnerska  powstała w 2003 roku na bazie dwóch istniejących od 1998 roku i ściśle współpracujących ze sobą Kancelarii, tj. Kancelarii Radcy Prawnego Andrzeja Wrony oraz Kancelarii Radcy Prawnego Artura Piotrowskiego.Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 1.10.2003 roku Kancelaria została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175051.

Podstawowy zakres działalności Kancelarii obejmuje profesjonalne świadczenie kompleksowej pomocy prawnej na rzecz i zlecenie przedsiębiorców. Z racji wykonywanych czynności wyspecjalizowaliśmy się w szeroko rozumianym prawie obrotu gospodarczego, zarówno w jego aspekcie cywilnoprawnym, jak i administracyjnym, łącznie z restrukturyzacją i przekształceniami spółek handlowych.

Oczywiście obsługa prawna naszej Kancelarii obejmuje także prowadzenie spraw pracowniczych i podatkowych. Szczegółowo poznaliśmy procedury rządzące procesami gospodarczymi. Swobodnie poruszamy się zarówno w prawie procesowym (zwłaszcza cywilnym i administracyjnym), jak i materialnym.

Wymagania klientów zmusiły Kancelarię do dokładnego opanowania wąskich gałęzi prawa, takich zwłaszcza, jak prawo spółek handlowych, prawo pracy, prawo zamówień publicznych, prawo podatkowe i finansowe, prawo cywilne, w tym prawo zobowiązań (ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania i negocjowania umów i zabezpieczanie należności), prawo obrotu nieruchomościami, prawo ochrony konkurencji, prawo własności przemysłowej oraz prawo autorskie.Różnorodność form prawnych klientów (głównie spółki prawa handlowego, w tym Spółki z udziałem Skarbu Państwa, stowarzyszenia, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne Skarbu Państwa) pozwoliła zgłębić przepisy ustrojowe regulujące zasady funkcjonowania poszczególnych podmiotów.

Z uwagi na to, iż do klientów Kancelarii, należą firmy stanowiące własność podmiotów zagranicznych, niezbędnym stało się opanowanie prawa międzynarodowego prywatnego oraz tych aspektów innych gałęzi prawa, które mają znaczenie w kontekście „styku” z prawem innych państw.