http://distillerie-perigord.com/?kstroma=sedan-rencontre-hot&a9c=67 Kancelaria Radców Prawnych Piotrowski & Wrona Spółka Partnerska proponuje Państwu kompleksową obsługę prawną obejmującą m.in. udzielanie bieżących porad  i konsultacji prawnych, sporządzanie  pisemnych opinii i ekspertyz prawnych, w szczególności z dziedziny: prawa pracy, prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, w tym prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i naprawczego, postępowania egzekucyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska, prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa własności przemysłowej.

Ponadto proponowany zakres pomocy prawnej ze strony naszej Kancelarii obejmuje:  prowadzenie w imieniu Spółki postępowań sądowych [ zarówno w charakterze powoda jak i pozwanego ], w tym sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozew,  środków odwoławczych, środków zaskarżenia  i pism procesowych, a także prowadzenie w imieniu Spółki  spraw w postępowaniach  egzekucyjnych, administracyjnych i podatkowych.

Oprócz tego oferujemy Państwu reprezentowanie w negocjacjach z klientami, przygotowywanie projektów umów, udział w posiedzeniach organów statutowych oraz wykonywanie innych czynności z zakresu pomocy prawnej zleconych przez Państwa.